Natječaji

Obavijest kandidatima prijavljenim na Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta stručni/a suradnik/ica za informacijsko-dokumentacijske po...

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - Hidra je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje informacijskih, dokumentacijskih i referalnih poslova.

Složeni zadaci čiji rezultati donose značajno proširenje postojećih usluga ili uvode nove te doprinose povećanju izvrsnosti usluga, realiziraju se kroz projekte. Hidra pokreće i realizira projekte samostalno ili u suradnji s drugim tijelima javne vlasti ili pravnim i fizičkim osobama koje poziva na suradnju u intelektualnom ili financijskom angažmanu.

Hidra se uključuje u rad i na projektima koji na državnoj ili lokalnoj razini rješavaju pitanja iz njezinog djelokruga rada.

Hidra provodi edukaciju iz područja dostupnosti javnih službenih informacijskih izvora, prava na pristup informacijama, postupaka standardizirane obrade, izrade specijaliziranih normativnih datoteka te srodnih područja.